Målare med miljö i tanken

Vi måste var rädda om vår miljö. Därför är vår filosofi är att lämna minsta möjliga spår av miljöpåverkan. Vi drar helt enkelt ett penseldrag för framtiden.

Vår miljöpolicy

Vi skall i samverkan med beställaren välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet. Det med så liten påverkan på miljö som möjligt, och med hälsan hos våra anställda i fokus under arbetet. I måleriet och målningsstationen ska vi:

  • Arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och alltid försöka förbättra vårt arbete. Vårt förbättringsarbete kommer att löpande följas upp.
  • Följa de lagar som gäller, bland annat för miljöskydd.
  • Hushålla med resurser och energi.
  • Begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall sorteras och lämnas i rätt återvinningssystem.
  • Minska användningen av produkter med lösningsmedel.
  • Informera de anställda om miljöledningssystemet och förbättringsarbetet, samt att stimulera dem att aktivt ta del.