Varför ska man måla om fasaden på huset?

Målade ytor utomhus behöver stå emot stora påfrestningar från temperaturväxlingar, föroreningar och nederbörd. De flesta typer av fasader behöver med jämna mellanrum målas om, för att ytan ska vara fortsatt motståndskraftig och vacker att se på. Det gäller oavsett om fasaden består av trä, puts, plåt eller betong.

Träfasader som stått länge utan underhåll löper större risk för röta, alg- eller mögelangrepp, oftast på skuggsidor, nära marken och bakom täta buskage.

Vilken färgtyp är lämplig vid fasadmålning?

Det finns många olika typer av färger av olika fabrikat. En del är oljeaserade, medan andra har vatten som bas. Olika färger har olika egenskaper. Exempelvis har linolja mycket god penetrationsförmåga på trä, samtidigt som den anses vara en bra produkt inom byggnadsvård. Oljefärgerna hindrar i viss mån att regnvatten tränger in i fasaden efter ett regn – slamfärgerna gör det inte alls men är i gengäld vidöppna för eftertork när regnet väl har slutat. Oljefärgerna ger en blank målningsyta – slamfärgerna en matt. 

Vid ommålning är det viktigt att välja en färg som fäster ordentligt på det redan existerande undre lagret färg och som stilmässigt fungerar med resten av byggnaden. Generellt rekommenderar vi att använda samma färgtyp som använts vid tidigare målningar. Vi ger gärna hjälp och råd kring vilka typer av färger och färgkombinationer som passar för hus byggda i olika stilar under olika tidsperioder.

Vilken färgsättning ska vi välja vid fasadmålning?

Estetiken är en mycket viktig parameter att ta hänsyn till vid ommålning. Tänkta kulörer kan ofta upplevas på ett oförutsägbart sätt när måleriarbetet väl är färdigt. För att säkra att du som kund blir nöjd bistår vi därför gärna med råd kring färgsättning. Vi kan också ta skrapprover för att hitta fastighetens ursprungsfärg samt måla upp mindre provrutor på ytan som ska målas, för att kunna jämföra olika färgsättningsalternativ.

Det är vanligt att det i tätbebyggda eller kulturhistoriskt viktiga områden finns restriktioner kring husens utseende. Inför ommålning är det därför viktigt att alltid ta kontakt med exempelvis villaföreningen och kommunens byggnadsnämnd för att få klartecken.

Vad kan du som kund förvänta dig av Bröderna Siljendahls måleri?

Vi har mycket kunnig personal och har utfört måleriarbeten under ett halvt sekel. Kunder kan därför förvänta sig stor expertis, professionalitet och ett mycket gott slutresultat. Framförallt har vi specialistkunskap inom byggnadsvård och har stor erfarenhet av att arbeta i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ni kan därför vara trygga med att vi arbetar varsamt i känsliga miljöer. 

Referenser på fasadmålning i Stockholm