Dekorationer används för att förhöja estetiken i en bostad. Slott och herrgårdar har ofta mängder med dekorationsmålningar, men dekormåleri förekommer också i rikliga mängder från olika tidsperioder i trapphus och finare bostäder. Nedan kan du läsa om några olika dekorationstekniker som vi på Bröderna Siljendahls måleri behärskar:

Dekorationsmåleri i Stockholm
Dekorationsmåleri i Stockholm

Vad innebär lasering?

Lasering, också kallad lasyr eller lasur, innebär målning med färg som har en mindre andel pigment än täckfärg, vilket gör den transparent eller genomskinlig. Det gör att exempelvis träådringar eller underliggande färglager kan synas igenom färgen. 

Lasyrmålningar byggs ofta upp i flera lager. Metoden är mycket tidskrävande, men ger målningen ett djup och en lyster som kan vara svår att få fram med andra tekniker. Oftast används olje- eller akrylfärg, men även andra färgtyper förekommer.

Vanliga varianter på lasering är ådringsmålning, marmorering och grisaille som du kan läsa om nedan.

Vad betyder ådringsmålning?

Ådringsmålning skapar illusioner av olika träslags naturliga utseenden. Tekniken används för att efterlikna exklusiva träslag och/eller för att markera status. Tillsammans med andra imitationstekniker som exempelvis marmorering nådde ådringsmålningen sin höjdpunkt runt sekelskiftet år 1900. I perioden från sent 1800-tal fram till funktionalismens genombrott blev ådringsmålning mycket vanligt i större städers hyreshus och offentliga byggnader.

Vid ådermålning används först en ljus men täckande grundfärg. Därefter används en halvgenomskinlig lasyrolja som målas på med olika tekniker beroende på vilket träslag som ska efterliknas.

Hur används olika marmortekniker?

Marmoreringstekniker används för att skapa illusioner av olika sorters marmor. I Sverige har marmorering använts för att marmor varit mycket dyr att bygga med. I Italien däremot, där marmor är lättillgänglig och relativt billig, har imitationsmålning ändå använts, troligtvis för att kunna skapa mönster som är svåra att hitta i naturen.

De äldsta marmoreringarna har hittats i Pompeji och Herculaneum och har daterats till senast 79 e.Kr. I Sverige är marmorerade väggar, liksom ådringsmålning, vanliga i trappuppgångar från sent 1800-tal och bra en bit in på 1900-talet. I Sverige har tekniken även använts långt tidigare i kyrkor och slott.

Grisaillemålning som teknik

Grisillemålning är en teknik som används för att med gråa, bruna eller gröna färger skapa illusioner av så kallade stuckaturer, detaljer tillverkade av gips, marmormjöl och lim. Tekniken innebär med andra ord att få en tvådimensionell målning att se ut som en tredimensionell skulptur eller formation på väggen eller i taket.

Referenser på dekorationsmålning runt om i Stockholms län