Anlita oss på Bröderna Siljendahls Måleri för professionell fönsterrenovering & fönstermålning i Stockholm. Med oss kan du lita på att arbetet blir gediget och hantverksmässigt utfört.

Varför ska man underhålla fönster?

Fönsterbågar och fönsterfoder är mycket utsatta för väder, vind och temperaturväxlingar. De flesta typer av fönster behöver därför tas omhand och målas om vid behov. Traditionella träfönster behöver kittas om och målas vart sjunde till tionde år för att motverka rost och röta. 

Fördelar och nackdelar med underhållsfria fönster

Under de senaste årtiondena har det blivit vanligt med så kallade underhållsfria fönster. Fördelen med dessa är att de, precis som namnet antyder, inte behöver kittas eller målas om. Nackdelen är att när de punkteras, går sönder eller börjar se slitna ut går de inte att renovera eller snygga till. Då är inköp av nya fönster enda alternativet. Jämfört med rätt underhållna träfönster har sådana fönster därför en betydligt kortare levnadstid, med högre kostnader som följd.

Äldre fönsterbågar med högt värde

När vi på Siljendahls renoverar träfönster behåller vi så mycket som möjligt av det ursprungliga materialet, speciellt i äldre träfönster. Detta är vi speciellt noga med när vi arbetar i äldre hus.

En viktig anledning till att behålla så mycket av det gamla som möjligt är att virket som användes förr valdes ut speciellt för fönstertillverkning. Det är ofta långsamvuxen furu av hög kvalitet som är mycket väderbeständigt. Dagens virkesindustri, som producerar snabbväxande träd, har ofta svårt att leverera trämaterial av samma höga kvalitet.

Äldre fönster har ofta ett högt estetiskt värde som är svårt att efterlikna vid nytillverkning. Gamla beslag, väderbitet trä och fina glas ger huset karaktär och är vackert att se på. I äldre hus är träbågar med spröjs nödvändigt för att ge ett gediget intryck.

Fönster byggda före 1950-talet är ofta platsbyggda. Det innebär att inget fönster är det andra likt och är millimeteranpassat till fönsterkarmen. Bågarna passar därför bäst på sin ursprungsplats och det kan krävas justeringar om de ska sättas i nya karmar.

Hur går en fönsterrenovering till?

När vi ska renovera fönster märker vi tydligt upp alla bågar och eventuella fönsterluckor, så vi vet vilken fönsterkarm de ska sättas tillbaka i. Därefter tar vi med dem till vår verkstad. Självklart ser vi till att medan renoveringen pågår täcka för fönstren, för att det inte ska regna in eller bli allt för kallt inomhus.

På verkstaden lagar vi rostskador, byter ut rötskadat trä och kittar om. Innan ommålning använder vi oss av skonsamma färgborttagningsmetoder.

Vi grundar trät, spacklar, kittar, grundmålar igen och gör till sist en slutstrykning. Därefter monterar vi tätningslister. Vi är mycket noga med att skapa ett tåligt och väderbeständigt ytskikt, eftersom det är avgörande för fönstrets livslängd.

Innan vi sätter tillbaka bågarna i huset tar vi hand om de fönsterdelar som sitter fast i huset: fönsterkarm, foder och mittpost. Dessa målar och eventuellt renoverar vi. Är fönsterfodren mycket slitna väljer vi ibland att byta ut dem. Vid behov justerar vi eller byter ut fönsterblecken, för att se till att regnvatten inte tränger in i fönstersnickerierna eller i fasaden under fönstret. 

Moderna, underhållsfria fönster går dessvärre inte att renovera. I dessa fall nöjer vi oss därför med att måla och eventuellt byta ut fönsterfodren samt att underhålla fönsterblecken.

Färgsättning och färgtyper

Vi är alltid noga med att föra en dialog med kunden om färgval. Är du osäker på vilken eller vilka färgnyanser som passar bäst på ditt hus kan du alltid fråga oss om råd. 

Det är viktigt att välja en färg som tillåter träet att andas. Vi använder aldrig plastfärger, eftersom det ofta leder till mögel och rötskador. Vid alla träarbeten använder vi oss istället av byggnadsvårdsprodukter som linoljefärg, råolja och terpentin. 

Några av våra referenser för fönstermålning i Stockholm