Om du letar efter målare i Stockholm har du kommit rätt. Bröderna Siljendahls Måleri AB med bas i Hägersten har mycket erfarna målare och kan ta på sig både stora samt mindre projekt.

Måla eller inte måla?

Det finns många anledningar till att måla om, inomhus såväl som utomhus. Vid vid rätt färgval blir ytan estetiskt tilltalande. Det bidrar till att omgivningarna upplevs som mer välkomnande varmed trivseln och välbefinnandet ökar. Då minskar också risken för nedskräpning och klotter. 

Av miljö- och kostnadsskäl är det självklart viktigt att inte måla för ofta, men förr eller senare blir ommålning nödvändig. Ett väl utfört måleriarbete förlänger livslängden på väderutsatta ytor markant medan inomhusytor blir mer motståndskraftiga mot slitage, damm och smuts. Dessutom ökar fastighetens ekonomiska värde.

Vilka är vi?

Vi på Bröderna Siljendahls måleri utför alla typer av måleriarbeten. Vi tar hand om allt från fasader till detaljarbeten såsom fönstermålning, marmorering, dekor- och ådermålning. Vi erbjuder också hjälp och stöd vid färgsättning, ger råd kring äldre ytbehandlingar samt tapetserar och renoverar fönster såväl som hela trapphus. Vår utgångspunkt är att i samverkan med beställaren välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet.

Skulle vi under arbetets gång upptäcka behov som vi inte själva kan åtgärda förmedlar vi kontakt till andra kunniga hantverkare, exempelvis snickare, mattläggare och elektriker.

Vi utför arbeten för såväl byggföretag som bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi är  specialiserade på att arbeta i kulturhistoriskt värdefulla miljöer och utför bland annat arbeten för Nationalmuseet och Statens fastighetsverk. Vi har omkring 60 hantverkare anställda och arbetar främst i och runt Stockholm. 

Miljöpolicy

Vår utgångspunkt är att utföra vårt arbete med så liten påverkan på miljön som möjligt. Därtill lägger vi stor vikt vid att minimera olika färgämnens och lösningsmedels påverkan på våra anställdas hälsa. Därför ska ska vi alltid:

  • Följa de lagar som gäller inom bland annat miljöskydd
  • Arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan
  • Hushålla med resurser och energi
  • Begränsa mängden avfall och se till att allt avfall sorteras korrekt
  • Minska användningen av produkter med lösningsmedel
  • Informera de anställda om miljöledningssystem och om vårt förbättringsarbete 
  • Uppmuntra och stimulera våra anställda att aktivt ta del i vårt miljöarbete
  • Ständigt arbeta med förbättringsåtgärder och uppföljningsarbete.

Referenser på målning som vi utfört runt om i Stockholm

Stäng meny